O projektu Career Compass

Cílem projektu Career Compass je podpořit mladé dospělé v našich komunitách v rozvoji jejich dovedností v oblasti řízení kariéry a odolnosti pro post-pandemickou společnost a trh práce. Konkrétně se snažíme zlepšit poskytování celoživotního poradenství v našich regionech a posílit jeho integraci do struktur celoživotního vzdělávání, a to vytvořením souboru 40 mikroučebních zdrojů propojených se Scottish Career Management Skills Framework a podporou rozvoje místních synergií mezi vzdělávacími sektory.

O projektu Career Compass

Cílem projektu Career Compass je podpořit mladé dospělé v našich komunitách v rozvoji jejich dovedností v oblasti řízení kariéry a odolnosti pro post-pandemickou společnost a trh práce. Konkrétně se snažíme zlepšit poskytování celoživotního poradenství v našich regionech a posílit jeho integraci do struktur celoživotního vzdělávání, a to vytvořením souboru 40 mikroučebních zdrojů propojených se Scottish Career Management Skills Framework a podporou rozvoje místních synergií mezi vzdělávacími sektory.

Career Compass vytvoří komplexní model poskytování nové intervence v oblasti plánování kariéry na podporu mladých dospělých, kteří opustili formální vzdělávání, ztratili zaměstnání v důsledku pandemie nebo jsou v současné době v ohroženém zaměstnání. K vývoji těchto nových zdrojů na úvodní a pokročilé úrovni přijme přístup ab initio. Vzhledem k tomu, že cíle poskytování poradenských služeb jsou stále více zasazovány do celkové politiky celoživotního učení členských států, bude model vyvinutý v rámci projektu Career Compass relevantní a použitelný i mimo počáteční cílovou skupinu a v celém prostředí vzdělávání a odborné přípravy, kde jsou poradenské služby poskytovány. Vytváření synergií mezi odborníky v oblasti vzdělávání a zúčastněnými stranami napříč různými sektory vzdělávání a odborné přípravy, včetně odborného vzdělávání a přípravy, škol a služeb na podporu zaměstnanosti, je cílem, o který usilují všichni partneři projektu Career Compass. 

Projekt Career Compass byl financován s podporou programu Erasmus+. Projekt byl zahájen v listopadu 2022 a potrvá do října 2024.

Výukové materiály a aktivity

Před patnácti lety neexistovala smlouva na "nulovou pracovní dobu". Zaměstnanci stále ještě věřili, že terciární vzdělání zajistí "dobrou práci", a digitalizace pracovní síly stále ještě zněla jako něco, co se stane realitou až za několik let. To jsou změny, kterých jsme mohli být svědky během jednoho desetiletí; a existuje tisíc dalších změn, které bychom zde mohli zmínit. Typická kariéra může trvat pět i více desetiletí. To poukazuje na to, jak moc se může kariérní prostředí mladých dospělých v průběhu jejich kariéry měnit; a proč je důležité podporovat je v rozvoji jejich vlastních dovedností v oblasti řízení kariéry, aby se dokázali přizpůsobit jakýmkoli změnám, které je v profesní dráze čekají.

Partneři projektu Career Compass se budou zabývat třemi strukturálními oblastmi, které jsou klíčové pro dosažení pozitivních výsledků v oblasti vzdělávání a poradenství pro dospělé. Patří mezi ně:

(1) dovednosti vzdělavatelů dospělých - vzdělavatelům dospělých bude poskytnut na míru šitý program profesního rozvoje.

(2) tvorba výukových materiálů - zpráva zveřejněná Evropskou komisí v roce 2020 zdůrazňuje potřebu poskytovat flexibilní a dostupné digitální zdroje na podporu dospělých při rozvoji jejich dovedností v oblasti řízení kariéry.

(3) podpora poradenských služeb pro dospělé - je třeba vytvořit místní synergie mezi poskytovateli celoživotního vzdělávání a celoživotního poradenství; a je zapotřebí další propojení se světem práce.

Partneři projektu Career Compass budou reagovat na tyto potřeby následujícími výstupy:

(1) Sada 40 zdrojů pro řízení kariéry, z nichž 32 je založeno na Scottish Career Management Framework, a 8 zdrojů podporujících mladé dospělé v rozvoji jejich odolnosti vůči změnám v kariéře.

(2) Program profesního rozvoje pro vzdělavatele dospělých s cílem zvýšit jejich poradenské kompetence.

(3) Bude vytvořena online vzdělávací platforma, tzv. MOOC, která bude naplněna inovativními učebními zdroji pro mladé dospělé a pro odborníky v oblasti vzdělávání a poradenství pro dospělé.

(4) Za účelem propagace všech těchto vzdělávacích materiálů a vytvoření místní synergie mezi vzděláváním dospělých, odborným vzděláváním, poradenskými a poradenskými službami v oblasti zaměstnanosti a podnikatelským sektorem uspořádají všichni partneři před koncem projektu ve svých komunitách semináře o řízení kariéry.

Meet the Team

Tým projektu Career Compass tvoří osm organizací z Islandu, Kypru, Španělska, Chorvatska, České republiky, Irska, Polska a Portugalska, které společně pracují na dosažení cílů projektu a očekávaných výsledků pro mladé dospělé a odborníky na vzdělávání a poradenství dospělých v našich regionech. V rámci projektového týmu jsou ve vyváženém poměru zastoupeny organizace a sdružení poskytující vzdělávání a odbornou přípravu mladým dospělým a společnosti, které realizovaly úspěšné projekty v oblasti vzdělávání dospělých a profesního poradenství.

IFESCOOP

Španělsko

DANTE

Croatia

ALK

Česká republika

Novinky

Zpravodaje 1

Newsletter 2

Newsletter 3

Newsletter 4

Contact Us

Zapojte se do projektu Career Compass

To get involved and support our project, please find, and follow us on Social Media 

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost. Project Number -2022-1-IS01-KA220-ADU-000087196

cs_CZCzech