O projekcie Career Compass

Career Compass ma na celu wspieranie młodych dorosłych w naszych społecznościach w rozwijaniu ich umiejętności zarządzania karierą i odporności na społeczeństwo post-pandemiczne i rynek pracy. Konkretnie, naszym celem jest poprawa świadczenia usług poradnictwa przez całe życie w naszych regionach i zwiększenie jego integracji ze strukturami uczenia się przez całe życie, poprzez opracowanie zestawu 40 zasobów mikro-learningowych powiązanych ze Szkockim Ramowym Programem Umiejętności Zarządzania Karierą oraz wspieranie rozwoju lokalnej synergii pomiędzy sektorami edukacji.

O projekcie Career Compass

Career Compass ma na celu wspieranie młodych dorosłych w naszych społecznościach w rozwijaniu ich umiejętności zarządzania karierą i odporności na społeczeństwo post-pandemiczne i rynek pracy. Konkretnie, naszym celem jest poprawa świadczenia usług poradnictwa przez całe życie w naszych regionach i zwiększenie jego integracji ze strukturami uczenia się przez całe życie, poprzez opracowanie zestawu 40 zasobów mikro-learningowych powiązanych ze Szkockim Ramowym Programem Umiejętności Zarządzania Karierą oraz wspieranie rozwoju lokalnej synergii pomiędzy sektorami edukacji.

Career Compass opracuje kompleksowy model dostarczania nowych interwencji w zakresie planowania kariery w celu wspierania młodych dorosłych, którzy porzucili formalną edukację, doświadczyli utraty pracy spowodowanej pandemią lub są obecnie w trudnej sytuacji zawodowej. Przyjęte zostanie podejście ab initio do opracowania tych nowych zasobów na poziomie wstępnym i zaawansowanym. W związku z tym, że cele dotyczące świadczenia usług poradnictwa zawodowego coraz częściej wpisują się w ogólną politykę państw członkowskich w zakresie uczenia się przez całe życie, model opracowany przez Career Compass będzie istotny i możliwy do zastosowania poza początkową grupą docelową oraz w całym środowisku kształcenia i szkolenia, w którym świadczone są usługi poradnictwa. Tworzenie synergii pomiędzy specjalistami ds. edukacji i interesariuszami z różnych sektorów edukacji i szkoleń, w tym z VET, szkołami i służbami wspierającymi zatrudnienie jest celem, do którego dążą wszyscy partnerzy Career Compass. 

Career Compass został sfinansowany przy wsparciu programu Erasmus+. Projekt rozpoczął się w listopadzie 2022 roku i trwa do października 2024 roku.

Materiały i działania szkoleniowe

Piętnaście lat temu nie istniało coś takiego jak umowa "zero godzin". Pracownicy wciąż mgliście wierzyli, że wykształcenie wyższe zapewni ci "dobrą pracę", a cyfryzacja siły roboczej wciąż brzmiała jak coś, co jest odległe o lata świetlne od rzeczywistości. To są zmiany, których możemy być świadkami w ciągu jednej dekady; a jest jeszcze tysiąc innych zmian, które moglibyśmy tu wymienić. Typowa kariera może obejmować 5 lub więcej dekad. To pokazuje, jak bardzo krajobraz zawodowy może się zmienić dla młodych ludzi w trakcie ich kariery i dlaczego ważne jest, aby wspierać ich w rozwijaniu umiejętności zarządzania własną karierą, aby mogli dostosować się do wszelkich zmian w karierze, które ich czekają.

Partnerzy projektu Career Compass zajmą się 3 obszarami strukturalnymi, które są kluczowe dla osiągnięcia pozytywnych wyników w edukacji i poradnictwie dla dorosłych. Obejmują one:

(1) umiejętności edukatorów dorosłych - dostosowany do potrzeb program szkoleń w zakresie rozwoju zawodowego zostanie zapewniony edukatorom dorosłych.

(2) projektowanie materiałów dydaktycznych - w raporcie opublikowanym przez Komisję Europejską w 2020 r. podkreślono potrzebę zapewnienia elastycznych, dostępnych zasobów cyfrowych w celu wspierania osób dorosłych w rozwijaniu ich umiejętności zarządzania karierą.

(3) promocja usług poradnictwa dla dorosłych - istnieje potrzeba stworzenia lokalnej synergii między podmiotami świadczącymi usługi w zakresie uczenia się przez całe życie i poradnictwa przez całe życie; konieczne są też dodatkowe powiązania ze światem pracy.

W odpowiedzi na te potrzeby partnerzy Kompasu Kariery opracują następujące rezultaty projektu:

(1) Pakiet 40 materiałów dotyczących zarządzania karierą, z których 32 dotyczą szkockich ram zarządzania karierą; oraz 8 materiałów wspierających młodych dorosłych w rozwijaniu ich odporności na zmieniający się krajobraz zawodowy.

(2) Program rozwoju zawodowego dla edukatorów dorosłych w celu zwiększenia ich kompetencji w zakresie poradnictwa.

(3) Zostanie opracowana internetowa platforma edukacyjna - zwana MOOC - która będzie zawierała innowacyjne zasoby programowe dla młodych dorosłych oraz dla osób zajmujących się edukacją dorosłych i poradnictwem.

(4) Aby promować wszystkie te materiały edukacyjne i stworzyć lokalną synergię pomiędzy edukacją dorosłych, edukacją zawodową, doradztwem i poradnictwem zawodowym oraz sektorem biznesu, wszyscy partnerzy zorganizują i poprowadzą Warsztaty Zarządzania Karierą w swoich społecznościach przed zakończeniem projektu.

Poznaj zespół

Zespół projektowy Career Compass składa się z ośmiu organizacji z Islandii, Cypru, Hiszpanii, Chorwacji, Czech, Irlandii, Polski i Portugalii, współpracujących ze sobą w celu osiągnięcia celów projektu i dostarczenia oczekiwanych rezultatów młodym dorosłym oraz osobom zajmującym się edukacją dorosłych i poradnictwem zawodowym w naszych regionach. W zespole projektowym istnieje dobra równowaga pomiędzy organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się edukacją i szkoleniami dla młodych dorosłych a firmami, które wdrożyły udane projekty w dziedzinie edukacji dorosłych i poradnictwa zawodowego.

IFESCOOP

Hiszpania

DANTE

Croatia

ALK

Republika Czeska

Nowości

Newsletter 1

Newsletter 2

Newsletter 3

Newsletter 4

Contact Us

Dołącz do Career Compass

To get involved and support our project, please find, and follow us on Social Media 

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności. Project Number -2022-1-IS01-KA220-ADU-000087196

pl_PLPolish